X
تبلیغات
زولا
جملات بزرگان
آرتور بریوبون: کلمه خستگی مفهوم ندارد تنها در فرهنگ ذکر شده است.

آلفونس کار: عده ای دائم غرغر می کنند که گل سرخ خار دارد، من شکر می کنم که خارها گل دارند.

افلاطون: تمول و تقوی چون دو فرزند است که کفین یک ترازو باشند، یکی نمی تواند بالا رود مگر اینکه دیگری پایین رود.

ارسطو: عاقل آنچه را که نمی داند نمی گوید، ولی آنچه را که می گوید می داند.

اسکاروایلد: تجربه نامی است که که همه افراد روی اشتباهات خود می گذارند.

لافونتن: مردن چیزی نیست ولی فکر کنید که باید در مقابل خداوند ظاهر شوید.

لابرویر: فقر انسان را از بعضی چیزها، ولی خست شخص را از همه چیز محروم می کند.

سروانتس: آنکه شرافت خود را باخت، زیاد باخته ولی آنکه شهامت خود را باخت، پاک باخته است.

بلز پاسکال: تمام شأن و عظمت انسان در فکر است.

شاتو بریان: خوشبختی توپی است که وقتی می غلطد بدنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم.

تولستوی: همه در فکر آنند که بشریت را اصلاح کنند ولی هیچکس در فکر آن نیست که خود را عوض کند.

ویکتور هوگو: بهشت دولتمندان از دوزخ فقرا پدید آمده است.

بیکن: پول مانند کود است، نیک است در صورتیکه پراکنده باشد.